Stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego in Warszawa

09 10 11 12