06.05.2012 TSV Rothemann – SV Neuhof

06.05.2012, 17:00 Uhr TSV Rothemann – SV Neuhof Rothemann, Sportplatz Kerzeller Straße 7. Liga (Gruppenliga Fulda) – 600 Zs. – 3:1 – Eintritt: 4€