Schlagwort: 00 FK Banik Most2 – FK Chmel Blsany2

06.05.2006 FK Banik Most B – FK Chmel Blsany B06.05.2006 FK Banik Most B – FK Chmel Blsany B

06.05.2006, 17:00 Uhr
FK Banik Most B – FK Chmel Blsany B
Branany, Stadion Branany
4. Liga (Divize B) – 126 Zs. – 1:1