Schlagwort: SV Steina

17.07.2011 SV Steina 1885 – FSV Bretnig-Hauswalde17.07.2011 SV Steina 1885 – FSV Bretnig-Hauswalde

17.07.2011, 15:00 Uhr
SV Steina 1885 – FSV Bretnig-Hauswalde
Ohorn, Waldstadion
Testspiel – 31 Zs. – 1:6